Auto differentieel informatie pagina

 
Home

       

 

                

Werking differentieel

De conische of kegelvormige tandwielen van het differentieel en de halve assen maken het mogelijk een bocht te nemen zonder te slippen. Het binnenste wiel draait met een andere snelheid dan het buitenste wiel. Het kroonwiel bepaalt het aantal omwentelingen dat de wielen gaan maken. De planeettandwielen zijn op de halve assen bevestigd. De satelliettandwielen wentelen met het kroonwiel rond en kunnen rond hun eigen assen draaien.

Stel dat je op een recht stuk rijdt. Je wielen (links en rechts) maken dan hetzelfde aantal omwentelingen. De twee halve assen draaien als één as. De satelliettandwielen draaien mee met de snelheid van het kroonwiel en de planeettandwielen van de twee halve assen. De satellietassen draaien echter niet rond hun eigen assen Je moet een bocht nemen! Het binnenste wiel moet minder toeren draaien dan het buitenste wiel. De binnenste halve as draait langzamer dan de buitenste. Het binnenste planeettandwiel draait nu langzamer dan het kroonwiel. Het buitenste planeettandwiel gaat daardoor juist zoveel meer toeren draaien dan het binnenste tandwiel minder toeren draait. Het kroonwiel draait daardoor aan de gemiddelde snelheid van de twee assen. De satelliettandwielen draaien dus niet alleen met de draaiende halve assen mee, maar draaien ook nog rond hun eigen assen. Je ziet de verschillende tandwielen van het differentieel niet zitten. Ze zitten verborgen in een soort kooi. De kooi is eigenlijk met het kroonwiel verbonden. De halve assen steken door de kooi.

1  kroonwiel
2  cardanas/pignon
3  satelliet
4  kruisstuk
5  wielas links
6  satelliethuis links
7  kegelwiel
8  differentieelhuis
9  satelliet
10 kegelwiel
11 satelliethuis rechts
1 wielas links
2 kroonwiel
3 satelliet
4 cardanas/pignon
5 wielas rechts
6 kegelwiel
7 satelliet
 
 
 
 

 

Home