Auto airco informatie pagina

 
Home

       

 

werking van de airco

Een airconditioning bestaat altijd uit een gesloten systeem met een pomp, verdamper, condensor, reservoir en expansieventiel. Het koudemiddel (R134A) wordt door de pomp, die door de motor wordt aangedreven, rondgepompt. Het gasvormige koudemiddel wordt door de pomp samengeperst in een condensor, zodat de druk en temperatuur stijgen. Deze condensor is een warmtewisselaar, het koudemiddel wordt hier afgekoeld, waardoor het condenseert en vloeibaar wordt.Dit vloeiende koudemiddel gaat naar de verdamper. Het koudemiddel gaat hier over in dampvorm. Aangezien voor dit verdampen warmte nodig is, die aan de omgeving wordt onttrokken, koelt deze verdamper aanzienlijk af en de temperatuur van de langsstromende lucht naar het interieur daalt. Het koudemiddel komt in dampvorm tenslotte weer bij de pomp terug en de cyclus begint opnieuw.

Optimale werking van de airco

Gebruik de auto airco-installatie regelmatig. Hiermee vermindert u slijtage van lagers en pomp. Als een stilstaande pomp lange tijd op een trillende motor zit, krijgen de lagers een continue stotende belasting. Dit geeft meer slijtage dan een draaiende pomp.

Onderhoud en slijtage airco

De goede werking van de airco is al flink teruggelopen na 2 jaar zonder onderhoud. Dan is er immers al 20% koudemiddel verdwenen. Na 3-4 jaar is de werking nagenoeg nul en zal schade optreden aan de koelcompressor. De voornaamste reden van deze schade is dat door verlies van koudemiddel de hoeveelheid koudemiddel te weinig is geworden. Hierdoor is er te weinig koudemiddel aanwezig in de condensor. Het koudemiddel gaat dan te heet naar de verdamper. De filter - droger kan dit te warme koudemiddel wel filteren maar moeilijk tot onmogelijk drogen. Hier wordt het nog wat opgewarmd en komt te heet weer aan in de compressor met een dosis vocht. De compressor raakt oververhit en raakt beschadigd door het aanwezige vocht. De compressor kan in ernstige gevallen zelfs vastlopen. Door lekkages gaat dit proces nog sneller. Er is dan immers een open verbinding met de vochtige buitenlucht. Tevens verdwijnt met het weglekkende koudemiddel het zo belangrijke smeermiddel. Door ontbreken van dit smeermiddel gaat de slijtage van de compressor heel snel.

 

 

Home