Alles over lassen

 
Home

   

MIG/MAG lassen
Tig lassen
Elektroden lassen
Autogeen lassen
puntlassen
Proplassen

 

 
                                                                                                           MIG/MAG  lassen

MIG/MAG lassen

MIG/MAG lassen is een vorm van booglassen. Met een (electrische) vlamboog verhitten we de plaats waar twee onderdelen met elkaar moeten worden verbonden. Op die plaats krijgen we daardoor een smeltbad (een plasje vloeibaar metaal) en als het materiaal is afgekoeld hebben we een verbinding. Bij het MIG/MAG lassen wordt extra materiaal toegevoerd in de vorm van een dunne metaaldraad dat op een rol in het lasapparaat aanwezig is. Om te voorkomen dat het smeltbad onmiddelijk corrodeert (roest) wordt tijdens het lassen een gas over het smeltbad geblazen. Dit is een onbrandbaar (inert) gas, we noemen het dan ook een (be-)schermgas. De gasfles bij het MIG lassen dient dus een heel ander doel dan die bij het autogeen lassen waar het smelten van het metaal wordt bewerkstelligd met een hete gasvlam.

    

Link naar MIG/MAG lassen op YouTube www.youtube.com

 

    Tig lassen

Tig lassen

Bij het TIG-proces wordt de lasboog getrokken tussen een aangepunte wolframelektrode en het werkstuk in een inerte atmosfeer van argon of helium. De geconcentreerde boog, die wordt gevormd aan de stiftvormige elektrode, is ideaal voor nauwkeurig laswerk waaraan hoge kwaliteitseisen worden gesteld. Omdat de elektrode bij het lassen niet wordt afgesmolten hoeft de lasser niet te schipperen tussen de door de boog ingebrachte warmte en neergesmolten materiaal van een afsmeltende elektrode. Als toevoegmateriaal nodig is, wordt het onafhankelijk van de boog aan het lasbad toegevoegd.

        

Link naar TIG lassen op YouTube www.youtube.com

 

                                                            Elektroden lassen

Elektroden lassen

Bij het handlassen met beklede elektroden wordt de benodigde warmte verkregen door een elektrische boog te onderhouden tussen de elektrode en het te lassen werkstuk. De boog ontstaat niet spontaan; daarvoor is de spanning te laag. Om de boog te ontsteken, wordt de elektrode door “aanstrijken” even met het werkstuk kortgesloten. Door het verbreken van de kortsluittoestand ontstaat de boog. Het smeltbad komt tot stand door de ontwikkelde warmte, de boogtemperatuur bedraagt ca. 7000ºC. De elektrode smelt af, waardoor de booglengte toeneemt. Als we niets zouden doen, zou de boogspanning toenemen; als gevolg daarvan daalt de stroom tot de boog tenslotte dooft. De elektrode moet dus met de snelheid van opsmelten naar het werkstuk toe bewogen worden. De booglengte blijft daardoor nagenoeg constant waardoor de boog in stand blijft.

                  

Link naar elektroden lassen op YouTube  www.youtube.com

 

                                                          Autogeen lassen

Autogeen lassen

Autogeen lassen dateert al van voor 1900 en is hiermee verreweg de oudste vorm van lassen. De bedoeling is om twee stukken metaal aan elkaar te smelten. Met een vlam worden de beide stukken op het lasvlak verhit. Een mengsel van zuurstof en acetyleengas zorgt voor voldoende warmte. Om te voorkomen dat de vlam alleen als een soort snijbrander werkt, is vulmateriaal nodig. Dit dient in de las te vloeien; daarvoor gebruikt men flux in vloeibare of vaste vorm. Deze substantie beschermt de kern van het vulstaafje bij het smelten tegen atmosferische invloeden van buitenaf.
Autogeen lassen is niet eenvoudig: de vlam moet exact de juiste temperatuur hebben, hetgeen bereikt wordt door de verhouding gas-zuurstof goed te regelen. Voorts dient men, om het smeltproces te beheersen, toch over enige lastechniek te beschikken. Voor dun plaatwerk is autogeen lassen, vooral vanwege de hogere temperatuur, dan ook minder geschikt. Een alternatief is solderen (bijvoorbeeld met koper), maar dat is dan weer minder sterk.

                     

Link naar Autogeen lassen op YouTube www.youtube.com

 

                                                 Puntlassen

Puntlassen

Puntlassen is een verbindingstechniek die voornamelijk wordt toegepast op dunne metalen platen zonder toevoegingen van materiaal.Bij deze vorm van weerstandlassen wordt gebruikgemaakt van elektriciteit om het metaal te smelten. Om te zorgen dat het metaal wel heet wordt en de aansluitkabels niet, moet men een hoge stroom door een kleine diameter (de punt) sturen. Bij een elektrische stroom door een draad wordt de plaats met de grootste weerstand (de punt) namelijk het warmst. Een bijkomend voordeel bij het gebruik van punten is dat er minder kracht nodig is om de platen tegen elkaar te drukken.

Zuurstof veroorzaakt oxidatie tijdens het lassen. Hoe beter de platen tegen elkaar worden gedrukt des te minder lucht zit ertussen. Dit zorgt voor een meer betrouwbare en sterkere verbinding.Deze verbindingstechniek wordt bijvoorbeeld toegepast bij de geautomatiseerde assemblage van auto's

                           

Link naar puntlassen op YouTube www.youtube.com

 

                                Proplassen

Proplassen

Bij een proplas maken we eerst een gaatje van 5 à 6 mm in één van de twee plaatdelen. Vervolgens klemmen we de plaatdelen op elkaar en lassen we het gaatje weer dicht. Op die manier maken we een las die veel lijkt op een puntlas. Het dichtgelaste gaatje bevat een 'prop' gesmolten metaal, vandaar de naam proplas. Meestal zullen we een hele serie proplassen op een rij moeten maken om een verbinding over de volle lengte van een plaatdeel te verkrijgen.

                    

                                       

Link naar proplassen op YouTube  www.youtube.com

 

 

Home